Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁJHÁZAKNAK

Pályázati felhívás tájházak és tájértékeket bemutató helyek környezetében működő és/vagy azt fenntartó önkormányzatok, civil szervezetek és közösségek számára, helyi/térségi együttműködések kialakítására, a Tájházak útja létrehozására

1. A pályázat tárgya:
 
A „HOUSES - Tájházak útja” program partnerei felhívást tesznek közzé, és pályázatot hirdetnek Zala és Vas megye (Magyarország), valamint Pomurska és Podravska megyékben (Szlovénia)  működő helyi önkormányzatok, helyi civil és nonprofit szervezetek, helyi termelők, szolgáltatók, civil csoportok részére közösen meghatározott, a tájházakban, tájértékeket bemutató és azok környezetében megvalósuló turisztikai szolgáltatások és kínálatok összehangolására, programcsomaggá fejlesztésére, a szállodák turisztikai kínálatába történő beillesztésére.
A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy segítse a tájházak és tájértékeket bemutató helyi és térségi turisztikai programcsomagok kialakítását, a térség szállodáinak programkínálatában való megjelenését – ezzel létrehozza a határokon átnyúló és a megyéket behálózó „Tájházak útját”, ezzel is növelje a természeti és kulturális örökséget érintő látogatások, illetve vendégéjszakák számát.
 
A felhívás a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. (Vas megye) és konzorciumi partnerei:
 • SI.Energija, (Pomurska megye),
 • Zalai Falvakért Egyesület (Zala megye),
 • ZRS Bistra Ptuj (Podravska megye) –
az INTERREG V-A Szlovénia – Magyarország Együttműködési Program, HOUSES –„Tájházak útja” - Örökségünk a jövőnk - értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban című projekt keretében kerül meghirdetésre (SIHU213).
 
2. Feltételek és kritériumok:
 
Kik pályázhatnak?
A 4 megye vidéki térségeiben, tájházak és/vagy tájértékeket bemutató épületek környezetében működő helyi önkormányzatok, működő bejegyzett civil szervezetek (szervezeti formától függetlenül) és nem bejegyzett állampolgári/közösségi csoportok. A pályázók olyan partnerségekben, közösségekben tevékenykednek, amelyeknek jól körülhatárolható céllal rendelkeznek, többé-kevésbé rendszeres tevékenységet folytatnak és tagjaik aktívak.
 
1. pillér: Mit várunk a pályázóktól?
Olyan partnerekre számítunk, akik:
 • nyitottak arra, hogy közösen dolgozzanak önkormányzatokkal, közösségi csoportokkal, helyi termelőkkel és turisztikai szolgáltatókkal, civil szervezetekkel
 • részt vesznek a projekt rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, maguk is szerveznek rendezvényeket, fogadnak csoportokat.
 • vállalják, hogy rendszeresen kapcsolatot tartanak a mentorral, együttműködnek a mentorálási folyamatban.
 • vállalják a projekttel együtt járó nyilvánosságot, illetve az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program kötelező arculati elemeinek használatát
 • részt vesznek a projekt során meghirdetésre kerülő marketing akciókban.
 • a projekt befejezése után is vállalják a projekt eredményeinek továbbvitelét.
 • megtartják a projekt eredményeként elért szakmai és turisztikai színvonalat.
 • vállalják, hogy megosztják tapasztalataikat egyéb, csatlakozni kívánó tájházakkal.
 
 
2. pillér: Mit kínálunk a pályázóknak/résztvevőknek?
 • „Tájházak útja” turisztikai termék része lesz a tájház, a tájértékeket bemutató tér/terek.
 • Mentorálás: munkatársaink a projekt egész ideje alatt tanácsokkal, kapcsolatokkal, módszerekkel segítik a turisztikai fókuszú helyi együttműködést
 • A turisztikai kínálat megteremtéséhez és a projekt céljaihoz illeszkedő marketing és kínálatfejlesztési segítségnyújtás, pl.: kisértékű eszközök beszerzése, külső szakértői segítségnyújtás, programkínálat szélesítése, stb. (nem infrastrukturális és nem beruházás típusú fejlesztéshez)
 • Minimálisan 1 rendezvény megvalósítása a tájháznál vagy közvetlen környezetében
 • Közvetlen kapcsolat szállodákkal
 • Széles nyilvánosság, marketing: megjelenés közös kiadványokban, kisfilmben, megjelenési lehetőség külföldi turisztikai vásárokon, hirdetések nyomtatott és elektronikus médiában, szállodai étlapok, stb.
 • Hálózati együttműködés, szakmai kapcsolati tőke
 • Tapasztalatszerzés, presztízs
 • Logó-, táblahasználat
 • Minősítő rendszerben való részvétel
 
A pályázás és a kiválasztás folyamata
 
A pályázatokat, vagyis a felhívás mellékletét képező pályázati formanyomtatványt és egyéb mellékleteket e-mailen és postai úton kell benyújtani a MEGYÉNKÉNT FELELŐS PARTNER e-mail, illetve postacímére 2019. szeptember 16-ig. A pályázatok személyesen is benyújthatóak munkanapokon 8 és 14 óra között a megjelölt címeken.
 
A beadáskor a pályázati formanyomtatvány minden rovatát ki kell tölteni.

A felhívás és mellékletei innen tölthetőek le.
 
A pályázatokat zárt borítékban kell leadni    „Határidőig nem bontható fel! -  Nyílt pályázat tájház kiválasztására” felirattal.
 
Csak időben beadott és megfelelően jelölt pályázatok tekinthetők érvényesnek. A pályázat beadása egyben azt jelenti, hogy a pályázó elfogadja a nyílt pályázat feltételeit és kritériumait.
 
Vas megye:
Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. Inzsöl Renáta projektmenedzser részére
E-mail: inzsol.renata@pannonhelyitermek.hu
Postacím: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft., 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.
 
Zala megye:
Zalai Falvakért Egyesület Szeder-Kummer Mária projektmenedzser részére
E-mail: zalafalu@t-online.hu
Postacím: Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 47-51.
 
A pályázat kétfordulós, a beérkezett pályázatok elbírálásáról a Konzorcium felkérésére felállt 4 tagú szakmai bizottság dönt. A bizottság fenntartja a jogot hiánypótlás, illetve tisztázó kérdések kiírására. A pályázatok felbontása nem nyilvánosan történik. A beérkezett pályázatokat és tartalmi indoklásokat az értékelő bizottság döntéséig a kapott kóddal együtt a nyílt pályázat koordinátora őrzi. A bizottság a határidőre beérkezett pályázatokat előzetesen értékeli, majd helyszíni bejárást követően a legjobbra értékelt – megyénként minimálisan 2-2, összesen minimum 8 pályázatot javasolja támogatásra. Valamennyi pályázó e-mailen kap értesítést az eredményről, várhatóan a döntést követő 30. napig. A támogatásra kiválasztottakkal a konzorcium megyénkénti partnerei szerződést kötnek. A szerződéskötésre sajtónyilvános esemény keretében kerül sor várhatóan 2019 októberében Szlovéniában.
 
Projektzárás: 2021. február 28.
 
A pályázat tartalma
Kitöltött pályázati formanyomtatvány és kötelező mellékletek
Bővebb információ:
Név és illetékességi terület Telefon E-mail
Inzsöl Renáta Vas megye +36303769484 inzsol.renata@pannonhelyitermek.hu
Szeder-Kummer Mária Zala megye +36309971681 zalafalu@t-online.hu
Janja Horvat Pomurska megye +38625381363 janjabalazic@gmail.com
Nataša Mršek Podravska megye +38627480249 natasa.mrsek@bistra.si
 
 
Csatolandó mellékletek:
 
1. Elektronikusan kitöltött pályázati formanyomtatvány aláírt verziója elektronikus és postai úton (vagy személyesen) beküldve. (1. számú melléklet)
2. Minimum 5 db fotó a fentiekben ismertetett tevékenységek bemutatására elektronikus úton
3. A tevékenységet, rendszeres üzemelést, programokat bemutató szórólapok, plakátok, esetleges videófelvételek, hanganyagok, stb. A 3. ponthoz tartozó dokumentumok beküldhetőek postán (vagy személyesn) és/vagy elektronikus verzióban is.
4. Kitöltött és aláírt együttműködési nyilatkozat eredeti példánya postai úton (vagy személyesen) beküldve. (2. számú melléklet)