Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek

"Tájházak útja" SIHU213

Nyertes projektünk az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében

"Tájházak útja" - Örökségünk a jövőnk - értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban

Rövid cím: HOUSES
Azonosító: SIHU213

A projekt 2019. március 1-jén vette kezdetét, és 2021. február 28-án ér véget.
Költségvetése összesen 396.382,48 euró, ebből az ERFA támogatás 336.925,1 euró.

A projekt vezető partnere a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. (Magyarország)

Projektpartnerek:
Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA (Szlovénia)
Zalai Falvakért Egyesület (Magyarország)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Szlovénia)

Közös probléma a programterületen a kulturális, természeti és épített örökség megóvása, turisztikai hasznosítása. Az ide érkező turisták általában csak egyik vagy másik országban töltik idejüket. A természeti és kulturális örökség megóvása, melynek kulcsa a megfelelő hasznosítás, nem megoldott, hiányzik pl. a célirányos értékesítés, a marketing, emiatt a vidéki térségek egyre rosszabb helyzetbe kerülnek. Az előbbi problémákat csökkentjük a tervezett tevékenységekkel és intenzív direkt marketinggel. A HOUSES projekt fő célja a kulturális és épített örökség, elsősorban a tájházak, turisztikai kínálatba való beépítése és ezzel megóvásuk biztosítása. A határ két oldalán lévő tájházak fejlesztésére egy új módszertant dolgozunk ki, mellyel a különböző fejlettségi szinten lévő tájházak minőségi kiegyenlítését érjük el, és a saját és hozzájuk kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokat a mai elvárásoknak megfelelő színvonalra emeljük. Az így már minőségét tekintve viszonylag egységes kínálatot határon átnyúló turisztikai csomagba szervezzük, létrehozzuk a „Tájházak útját”. A folyamatban résztvevő tájházakat nyílt pályázattal választjuk ki. A programterület tájházai egyazon kultúrából gyökereznek, mégis az évszázadok során az ott élő népek hagyományai, szokásai szervesen meghatározták mai formájukat. A „Tájházak útja” rávilágít a határ két oldalán meglévő sajátosságokra, így bővítve az ide érkezők ismereteit, erősítve a tematikus útvonal egyediségét.

Célunk, hogy a határ két oldalán lévő tájházak fejlesztésére kidolgozott módszertan alapján a házak közel azonos fejlettségi szintet érjenek el a turisztikai szolgáltatások tekintetében, így a kínálat egységes legyen. A fejlesztést szakértő mentorokra, illetve a kiválasztott szállodák szakembereire bízzuk. A „Tájházak útja” kifejezetten a vidéki térségek turizmusba történő bevonását szolgálja.
 
Március 26-án Zalaegerszegen, illetve május 9-én Rakičanban rendeztük meg a tájházak és szállodák kiválasztását megalapozó műhelymunkákat. Szakértők segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb szempontokat, melyek az értékelést szolgálják. A műhelyek alapján a SI.ENERGIJA Egyesület elkészítette a kiválasztási módszertant, amely alapján július 15-én megjelentetjük a nyílt pályázati felhívásokat a tájházak és szállodák számára. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 16.