Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÁLLODÁKNAK

1. A pályázat tárgya: A „HOUSES - Tájházak útja” program partnerei felhívást tesznek közzé, és pályázatot hirdetnek Zala és Vas megye (Magyarország), valamint Pomurska és  Podravska megyékben (Szlovénia) működő szállodák, szálláshelyek részére közösen meghatározott, a tájházakban, tájértékeket bemutató és azok környezetében megvalósuló turisztikai szolgáltatások és kínálatok összehangolására, programcsomaggá fejlesztésére, a szállodák turisztikai kínálatába történő beillesztésére.

A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy segítse a tájházak és tájértékeket bemutató helyi és térségi turisztikai programcsomagok kialakítását, a térség szállodáinak programkínálatában való megjelenését – ezzel létrehozza a határokon átnyúló és a megyéket behálózó „Tájházak útját”, ezzel is növelje a természeti és kulturális örökséget érintő látogatások, illetve vendégéjszakák számát.
 
A felhívás a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. (Vas megye) és konzorciumi partnerei:
 • SI.Energija, (Pomurska megye),
 • Zalai Falvakért Egyesület (Zala megye),
 • ZRS Bistra Ptuj (Podravska megye) –
az INTERREG V-A Szlovénia – Magyarország Együttműködési Program, HOUSES –„Tájházak útja” - Örökségünk a jövőnk - értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban című projekt keretében kerül meghirdetésre (SIHU213).
 
2. Feltételek és kritériumok:
 
Kik pályázhatnak?
 
A nyílt pályázatra Zala és Vas megye (Magyarország), valamint Pomurska és Podravska megyékben (Szlovénia) működő szállodák, szálláshelyek jelentkezhetnek, amelyek eleget tesznek az alábbi kritériumoknak:
  
I. PILLÉR: Mit várunk a pályázóktól?
 
 • Aktív részvétel a „Tájházak útja” turisztikai termék kialakításában és értékesítésében
 • A kialakítandó programcsomagok, csomagajánlatok kiajánlása a szállodai vendégek részére
 • A vendégek teljes körű tájékoztatása az új termékről. 
 • Együttműködési hajlandóság a projekt tevékenységeiben.
 • Kötődés a helyi környezethez.
 • Kapcsolattartó kijelölése olyan szakember személyében, aki a „Tájházak útja” turisztikai termékkel foglakozik.
 • A szálloda együttműködése a helyi közösséggel (önkormányzat, tájház fenntartója, helyi termelők, stb.) és eseményekkel (kiállítások, múzeumok, termelői piacok, stb.)
 • A vendég igényeinek, kéréseinek továbbítása a projektszemélyzet felé, mely a turisztikai termék jobbítására vonatkozik.
 • Készség az együttműködésre a további kiválasztásra kerülő szlovén-magyar határmenti szállodákkal.
 • Az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program kötelező arculati elemeinek használata a projekthez kötődő dokumentumokon.
 • Részvétel a projekt során meghirdetésre kerülő marketing akciókban.
 • A projekt eredményeinek továbbvitele a fenntartási időszakban.
 • Tapasztalatok megosztása egyéb, a turisztikai termékhez csatlakozni kívánó szállodákkal.
 
II. PILLÉR: Mit kínálunk a szállodáknak?
 
 • Tájházakat, népi építészetet, vidéki életmódot bemutató programcsomagok közös kidolgozása a szállodákkal és a tájházakkal, melyek közvetlenül értékesíthetőek a szállodák által.
 • Intenzív marketingkampány: rövidfilm, szórólapok, étlapok, sajtóreggelik, nemzetközi vásárokon való megjelenés lehetősége, stb.
 • Tapasztalatcsere más szállodákkal a szlovén-magyar határvidékről
 • Aláírt együttműködési megállapodás
 
 
3. ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK
 
A pályázat kétfordulós, a beérkezett pályázatok elbírálásáról a Konzorcium felkérésére felállt 4 tagú szakmai bizottság dönt. A bizottság fenntartja a jogot hiánypótlás, illetve tisztázó kérdések kiírására. A pályázatok felbontása nem nyilvánosan történik. A beérkezett pályázatokat és tartalmi indoklásokat az értékelő bizottság döntéséig a kapott kóddal együtt a nyílt pályázat koordinátora őrzi. A bizottság a határidőre beérkezett pályázatokat előzetesen értékeli, majd helyszíni bejárást követően a legjobbra értékelt – megyénként minimálisan 1-1, összesen minimum 4 pályázatot javasolja támogatásra. Valamennyi pályázó e-mailen kap értesítést az eredményről, várhatóan a döntést követő 30. napig. A támogatásra kiválasztottakkal a konzorcium megyénkénti partnerei szerződést kötnek. A szerződéskötésre sajtónyilvános esemény keretében kerül sor várhatóan 2019 októberében Szlovéniában.
 
Projektzárás: 2021. február 28.
 
 
4. HATÁRIDŐ ÉS PÁLYÁZAT BEADÁS MÓDJA 
 
A pályázatokat, vagyis a felhívás mellékletét képező pályázati formanyomtatványt és egyéb mellékleteket e-mailen és postai úton kell benyújtani a MEGYÉNKÉNT FELELŐS PARTNER e-mail, illetve postacímére 2019. szeptember 16-ig. A pályázatok személyesen is benyújthatóak munkanapokon 8 és 14 óra között a megjelölt címeken.
 
A beadáskor a pályázati formanyomtatvány minden rovatát ki kell tölteni.

A felhívás és a mellékletek innen tölthetőek le.
 
A pályázatokat zárt borítékban kell leadni „Határidőig nem bontható fel! -  Nyílt pályázat szálloda kiválasztására” felirattal.
 
Csak időben beadott és megfelelően jelölt pályázatok tekinthetők érvényesnek. A pályázat beadása egyben azt jelenti, hogy a pályázó elfogadja a nyílt pályázat feltételeit és kritériumait.
 
Vas megye:
Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. Inzsöl Renáta projektmenedzser részére
E-mail: inzsol.renata@pannonhelyitermek.hu
Postacím: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft., 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.
 
Zala megye:
Zalai Falvakért Egyesület Szeder-Kummer Mária projektmenedzser részére
E-mail: zalafalu@t-online.hu
Postacím: Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 47-51.
 
 
A pályázat tartalma
Kitöltött pályázati formanyomtatvány és kötelező mellékletek
 
Bővebb információ:
Név és illetékességi terület Telefon E-mail
Inzsöl Renáta Vas megye +36303769484 inzsol.renata@pannonhelyitermek.hu
Szeder-Kummer Mária Zala megye +36309971681 zalafalu@t-online.hu
Janja Horvat Pomurska megye +38625381363 janjabalazic@gmail.com
Nataša Mršek Podravska megye +38627480249 natasa.mrsek@bistra.si
 
 
Csatolandó mellékletek:
 
1. Elektronikusan kitöltött pályázati formanyomtatvány aláírt verziója elektronikus és postai úton beküldve (vagy személyesen). (1. számú melléklet)
2. Minimum 5 db fotó a fentiekben ismertetett tevékenységek bemutatására elektronikus úton
3. A tevékenységet, rendszeres üzemelést, programokat bemutató szórólapok, plakátok, esetleges videófelvételek, hanganyagok, stb. A 3. ponthoz tartozó dokumentumok beküldhetőek postán (vagy személyesen) és/vagy elektronikus verzióban is.
4. Kitöltött és aláírt együttműködési nyilatkozat eredeti példánya postai úton (vagy személyesen) beküldve. (2. számú melléklet)