Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek

Ajánlattételi felhívás - Rendezvényszervezés

MEGHÍVÁSOS ÁRAJÁNLAT KÉRÉS A HOUSES SIHU213 PROJEKT KERETÉBEN RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

A Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a "Tájházak útja" - Örökségünk a jövőnk - értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar
határrégióban című (HOUSES, SIHU213) projekt D.T1.3.4 Tájházakhoz kapcsolódó rendezvények, illetve D.C.4.4 Többnapos „alkotó” tábor szervezése és lebonyolítása céljából komplex szolgáltatást kíván igénybe venni.
 
A projektmegvalósítás időszaka: 2019. március 1-2021. október 31.
A Vállalkozó feladata a fentiek alapján:
 
I. VAS MEGYEI TÁJHÁZAKHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA
 
A két kiválasztott Vas megyei tájház (Hegyhátszentpéteri Tájház, Vashosszúfalui Tájház) környezetében kell megvalósítani a rendezvényeket. Résztvevők száma eseményenként min. 40 fő. Nem nagy tömegeket vonzó rendezvényeket kell szervezni, hanem meg kell tartani az események családias, bensőséges hangulatát.
 
Elvárt kimenet: 4 -4 esemény mindkét tájházhoz kapcsolódóan
 
Résztevékenységek:
 
I. VAS MEGYEI TÁJHÁZAKHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA
 
A két kiválasztott Vas megyei tájház (Hegyhátszentpéteri Tájház, Vashosszúfalui Tájház) környezetében kell megvalósítani a rendezvényeket. Résztvevők száma eseményenként min. 40 fő. Nem nagy tömegeket vonzó rendezvényeket kell szervezni, hanem meg kell tartani az események családias, bensőséges hangulatát.
 
Elvárt kimenet: 4 -4 esemény mindkét tájházhoz kapcsolódóan
 
 
Résztevékenységek:
 
1. RENDEZVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE
 
 • Előzetes egyeztetés a Megrendelővel a rendezvények időpontjáról, helyszínéről és programjáról min. 1 alkalommal. A Vállalkozó a megbeszélésről jelenléti ívet vezet, illetve rövid emlékeztetőt készít.
 • Forgatókönyv készítése
 • Meghívó vagy plakát készítése elektronikus formában szlovén és magyar nyelven
 • Szórólap (min. 100 db), plakát nyomtatása (min. 5 db) a rendezvény szállodai népszerűsítéséhez (magyar nyelven)
 • Helyszín előkészítése (pl. sörpadok, sátrak kihelyezése, programelemek helyszíneinek kialakítása, áramellátás biztosítása, szemét összegyűjtése, stb.)
 • Helyi termék kóstoló biztosítása min. 40 fő részére térségi termelők termékeiből összeállítva
 • Min. 1 kézműves foglalkozás/mesterségbemutató a tájházakhoz kapcsolódó tematikával min. 3 óra időtartamban. Az elkészített tárgyak, eredmények hazavihetőek.
 • Min. 1 vezetett program a tájházban vagy a környezetében min. 1 óra időtartamban.
 • Kapcsolattartás a szolgáltatókkal és a Megrendelővel, előzetes szervezési feladatok ellátása
 
2. RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSA
 
 • Jelenléti ív vezetése
 • Fotódokumentáció készítése
 • A rendezvényről értékelő lap kitöltetése a helyszínen, min. 30 fővel
 • A rendezvény teljeskörű koordinációja a helyszínen min. 1 fő szervező személyes jelenlétének biztosításával
 
3. RENDEZVÉNY UTÁNI FELADATOK
 
 • Helyszín rendezése (a kihelyezett sörpadok, sátrak, egyéb tárgyak lebontása, elszállítása, helyszínek visszarendezése, szemétszedés, stb.)
 • Emlékeztető készítése
 • Fotóválogatás összeállítása
 • A rendezvény közös kiértékelése a Megrendelővel, melyről a Vállalkozó jelenléti ívet vezet, továbbá az értékelő lapok rövid, írásos elemzése
 
 
 
 
 
II. KIÉRTÉKELŐ ONLINE MŰHELYMUNKÁK
 
A rendezvényt minden esetben kiértékelő műhelymunka kíséri, mely megszervezhető a rendezvény napjától számított max. 21 napon belül.
A műhelymunka lebonyolítási módja: online. Az időpontot előzetesen egyeztetni kell az Ajánlatkérővel.
Résztvevők tervezett száma: min. 3 fő szakértő (szlovén és magyar résztvevők egyaránt, például projektpartnerek, tájházak képviselői, stb.)
A meghívottak körét az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetni szükséges.
Ellátandó feladatok:
 • szlovén-magyar konszekutív tolmácsolás biztosítása
 • meghívó készítése szlovén-magyar nyelven
 • emlékeztető készítése az elhangzott kiértékelésről
 
Elvárt kimenet: összesen 8 online műhelymunka megvalósítása
 
 
III. ALKOTÓTÁBOR SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA
 
Min. 12 fő fiatal részvételével alkotótábor szervezése az egyik Vas megyei tájház közvetlen környezetében. A tábor célja alkotó tevékenység, mely a tájház felújítását, szépítését, fejlesztését szolgálja. Tolmácsolást a Vállalkozó nem köteles biztosítani. A táborlakók elszállásolásáról a Megrendelő gondoskodik.
A tábor időtartama: 2021. augusztus 9-13.
 
Feladatok részletesen:
 • 5 napra min. napi 3-szori étkezés biztosítása, ebből legalább napi egyszer melegétel biztosítása
 • Min. 1 fő táborvezető biztosítása 5 napra
 • Táborvezető asszisztens 5 napra
 • Alapanyagok biztosítása tábori munkához
 • Interaktív, szórakoztató, közösségi programok szervezése, min. napi 1 alkalommal
 • Min. 1 alkalommal kirándulás szervezése a környékre
 • Fotódokumentáció készítése a teljes eseményről
 • Emlékeztető készítése
 • Kisfilm készítése a tábori életről a résztvevőkkel közösen (min. 5 perc) jogtiszta, szabadon felhasználható zenei aláfestéssel, szöveg nélkül, 1 db
 • Az esemény közös kiértékelése a Megrendelővel. Továbbviteli lehetőségek megvitatása, javaslattétel.
 • Forgatókönyv készítése
 • Egységes tábori póló és baseball sapka készítése a résztvevőknek és a közreműködőknek a projekt kötelező arculati elemeivel
 • Tábori programok előzetes egyeztetése. A Vállalkozó a megbeszélésről jelenléti ívet vezet, illetve rövid emlékeztetőt készít.
 • Táborhelyszín előkészítése és visszarendezése (sátrak, sörpadok, kényelmi eszközök, étkezéshez, higiéniához szükséges eszközök, stb.)
 
 
Az Ajánlattevőnek a dokumentumok elkészítése során az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program kötelező arculati elemeit alkalmaznia kell (az arculati elemeket az Ajánlatkérő bocsátja az Ajánlattevő rendelkezésére).
 
Feladat ellátásának időtartama: szerződéskötéstől 2021.10.28-ig
 
Az árajánlat benyújtásának helye, határideje, formája:
Ajánlattételi határidő: 2021. június 10. (csütörtök) 16:00 óra.

A felhívás és az ajánlati nyilatkozat itt érhető el.