Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek

MEGHÍVÁSOS Ajánlattételi felhívás - rendezvényes eszközök

Meghívásos ajánlattételi felhívás a „HOUSES SIHU213 projekt D.T1.3.3 Feltételek megteremtése a turisztikai termékhez – rendezvényes eszközök” tárgyban árajánlat tételére

A Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a "Tájházak útja" - Örökségünk a jövőnk - értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar
határrégióban című (HOUSES, SIHU213) projektben D.T1.3.3 Feltételek megteremtése a turisztikai termékhez – rendezvényes eszközök beszerzése céljából komplex szolgáltatást kíván igénybe venni.
 
A projektmegvalósítás időszaka: 2019. március 1-2021. október 31.

D.T1.3.3 Feltételek megteremtése a turisztikai termékhez – rendezvényes eszközök
 
Beszerezni kívánt eszközök:
 
Megnevezés és leírás Mennyiség Egység
Főzőzsámoly, gáz kivitel, min. 180 mm átmérőjű gázégővel, min 10 kW 1 db
Sörpad garnitúra (asztal és két pad), fából, 75 cm széles 10 szett
Pecsenyesütő, gáz üzemű, min. 2 zónás, rozsdamentes acél 1 db
Gáztűzhely PB-re átállítva fúvókával + nyomáscsökkentővel, a sütő rész elektromos
(min. alsó-felső sütés, légkeveréses)
1 db
 
 
Az eszközök leszállítását Ajánlatkérő telephelyére kérjük (9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.).
Az eszközök nem lehetnek használtak és megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük (amennyiben releváns).
 
Feladat ellátásának időtartama: szerződéskötéstől 2021.10.28-ig
 
Az árajánlat benyújtásának helye, határideje, formája:
Ajánlattételi határidő: 2021. július 2. (péntek) 13:00 óra.
 
Az árajánlatot a mellékelt „Ajánlati nyilatkozat” kitöltésével lezárt borítékban 1 eredeti példányban kell benyújtani postai úton vagy személyesen a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. telephelyén. Cím: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.
 
A borítékra kérjük ráírni: „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.”
Személyes átvételre jogosult: Kovács István ügyvezető és Inzsöl Renáta projektmenedzser
A megadott határidőn túl beérkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.
Az árajánlatot résztevékenységekre bontva euróban, nettó egységár, nettó, ÁFA, bruttó összeg bontásban kérjük megadni az ajánlati nyilatkozatban feltüntetett részletezettségben. Az ajánlattétel nyelve a magyar.
 
Az árajánlatok értékelési szempontjai:
Bírálati szempont: összességében legalacsonyabb összegű nettó ajánlati ár.
 
Kötelező melléklet:
  • ajánlati nyilatkozat (melléklet szerint)
A beérkezett ajánlatok közül cégünk munkatársaiból álló munkacsoport választja ki a nyertes ajánlatot.
Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat legkésőbb 2021. július 5-ig bírálja el, ezután a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést köt a szakmai tartalomban részletezett feladatok ellátására. A szerződéskötés tervezett időpontja a projektadatlapon történő módosítások JS általi elfogadásától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2021. augusztus 2-ig.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az igényelt szolgáltatás teljesítését Ajánlatkérő teljesítésigazolással igazolja. A végteljesítési határidő: 2021. október 28. Előbb teljesítés lehetséges.
 
Az ajánlati nyilatkozaton feltüntetett költségeken túl további költségigényt az Ajánlatkérő nem tud elfogadni.
A nyertes Ajánlattevő jogosult alvállalkozó(k) bevonására a feladat ellátása során, amennyiben azt előzetesen feltüntette az ajánlati nyilatkozatában. Ha a megvalósítás során válik szükségessé alvállalkozó bevonása, ami nem került feltüntetésre az ajánlati nyilatkozatban, azt az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetni szükséges. Ekkor is jogosult az Ajánlattevő alvállalkozó(k) bevonására. Az alvállalkozó(k) tekintetében a transzparenciát az Ajánlatkérő részére biztosítani szükséges.
Az Ajánlattevő vállalja, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói szerződésben kötelezettségként előírja az alábbiakat az alvállalkozó számára:
Az Ajánlattevő tájékoztatja az Alvállalkozót, hogy az alvállalkozói szerződés teljesítésének finanszírozása az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a "Tájházak útja" - Örökségünk a jövőnk - értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban című (HOUSES, SIHU213) projekt keretén belül valósul meg.  Az Ajánlattevő, valamint az Alvállalkozó köteles továbbá az alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát biztosítani akként, hogy a Támogató Szervezet erre irányuló kérése esetén köteles az alvállalkozói közreműködésre vonatkozó dokumentumokat, információkat rendelkezésre bocsátani.
 
Fizetési feltételek:
A teljesítésigazolás kiállítását követően a Vállalkozó számlát állít ki a Megrendelő részére. A Vállalkozó 1 db számla kiállítására jogosult.
Az ajánlati nyilatkozaton euróban kérjük feltüntetni az ajánlati árat az egyes részfeladatok bontásában. A számla kiállítása és pénzügyi kifizetése a teljesítéskori MNB középárfolyamon forintban történik.
A fizetés az igazolt teljesítéseket követően a teljesítés elfogadása után, számla ellenében, a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalással történik.
 
Egyéb információk:
A szerződésben szereplő tevékenységek EU-Alapokból finanszírozott projekt keretében valósulnak meg, annak minden jogi és pénzügyi feltételeivel.
Az árajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az Ajánlattevőt terheli.
 
Az ajánlattételi felhívás és az ajánlati nyilatkozat minta itt érhető el:
https://drive.google.com/drive/folders/19XN3oIcnAepBRPrnh7re7ZeKbW9yVIfi?usp=sharing

Szombathely, 2021. június 24.